ایمیل : رمز ورود:
   
بازیابی اطلاعات ورود ثبت کافی نت
شبکه ارتباطی کافی نت های سراسر کشور


شبکه ارتباطی کافی نت ها چیست؟
شبکه ارتباطی کافی نت ها شبکه ای است که در ان تمام کافی نت ها می توانند با عضویت و ثبت پیام با تمام کافی نت داران سراسر کشور ارتباط داشته باشند همچنین با این شبکه , کافی نت داران می توانند سوالات و پاسخ های خود را در زمنیه ثبت نام ها و امور مربوط به کافی نت ها در اختیار هم قرار دهند در کل شبکه ارتباطی کافی نت ها فاصله بین تمام کافی نت های  کشور را حذف کرده است و این شبکه دنیای مجازی برای ارتباط کافی نت ها با هم دیگر می باشد
1-حذف فاصله بین کافی نت ها
2-ارتباط کافی نت ها با هم جهت تبادل اطلاعات ثبت نام ها
3-عضویت در شبکه تحقیق و پژوهش ویژه کافی نت ها
4-پاسخگویی به سوالات کافی نت ها از طریق کافی نت های برتر
5-درج سوالات  و پاسخ ها در مورد ثبت نام های جدید
6-اشتراک گذاری مطالب جهت بهرمندی دیگران
7-دریافت تحقیق ها و پژوهش های اشتراکی بین کافی نت ها


برای عضویت در شبکه ارتباطی و شبکه تخصصی تحقیق و پژوهش ویژه کافی نت ها اطلاعات  خواسته شده را به دقت پر کنید

نام کافی نت:    
نام و نام خانوادگی مدیر:  
شماره تلفن ثابت:    
تلفن همراه:    
استان:
آدرس وب سایت یا وبلاگ:
آدرس ایمیل:    
رمز ورود:  
تکرار رمز ورود:    
عکس مجوز کافی نت:    پروانه کسب از اتحادیه مربوطه به نام فرد ثبت نام کننده
آدرس کافی نت :  
 
کد امنیتی:    
 
 


شبکه ارتباطی کافی نت های سراسر کشور